Laboratorium

Milieuadvies voor een laboratorium 

AdbLOM erkent hoe ingewikkeld en soms overweldigend de wereld van milieuwetgeving kan zijn, niet alleen in sectoren zoals dienstverlening, onderwijs en zorg, maar ook specifiek voor laboratoria. Jouw dagelijkse activiteiten zoals wetenschappelijk onderzoek, onderwijspractica, medisch onderzoek, productontwikkeling en diverse analyses kunnen aanzienlijke milieueffecten hebben, zoals verontreiniging van de bodem, lozingen in het milieu en een hoog energieverbruik. Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de regels voor het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen veranderd, wat een gedetailleerde kennis vereist van zowel jouw specifieke bedrijfsvoering als de relevante milieuvoorschriften. 

Jouw kernactiviteiten in het laboratorium

Jouw werkzaamheden in het laboratorium vormen de ruggengraat van wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Of je nu betrokken bent bij: 

  • Wetenschappelijk onderzoek 
  • Onderwijspractica voor middelbaar en hoger onderwijs 
  • Medisch onderzoek 
  • Productontwikkeling 
  • Fysische, chemische of biologische analyses 

Je speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van nieuwe kennis en producten. Het is essentieel dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd met een strikte naleving van milieuvoorschriften om zowel de natuur als de volksgezondheid te beschermen. 

Milieuregels specifiek voor laboratoria

De activiteiten in jouw laboratorium moeten voldoen aan specifieke milieuvoorschriften. Deze omvatten niet alleen de directe laboratoriumactiviteiten maar ook de ondersteunende processen die essentieel zijn voor jouw werk: 

  • Laboratoriumactiviteiten: Volgens de milieuregelgeving moet je ervoor zorgen dat alle chemische stoffen en biologische materialen op een verantwoorde manier worden beheerd. Dit omvat de correcte opslag, het gebruik, de verwerking en de verwijdering van deze materialen. 
  • Verduurzaming van het energiegebruik: Je bent ook verplicht om energiezuinige praktijken toe te passen. Dit betekent het implementeren van maatregelen die het energieverbruik verminderen en de energie-efficiëntie binnen jouw laboratorium verbeteren. 

Vergunningvereisten onder de Omgevingswet

Voor de meeste van jouw kernactiviteiten in het laboratorium geldt geen directe vergunningplicht onder de nieuwe Omgevingswet, tenzij er een samenloop is met andere milieubelastende activiteiten binnen jouw organisatie. Het is echter cruciaal om altijd op de hoogte te zijn van de laatste regelgeving en de eventuele noodzaak voor een vergunning in specifieke situaties. 

Hoe AdbLOM jouw labratorium kan ondersteunen

Bij AdbLOM hebben we een team van ervaren milieuadviseurs die gespecialiseerd zijn in de complexe wereld van milieuwetgeving, specifiek gericht op laboratoriumactiviteiten. Wij kunnen je helpen bij het navigeren door de regelgeving, het adviseren over de beste praktijken voor milieubeheer en het ondersteunen bij het aanvragen van eventueel benodigde vergunningen. 

Neem contact op met AdbLOM voor een vrijblijvend gesprek over hoe we jouw laboratorium kunnen helpen om aan de milieuwetgeving te voldoen en tegelijkertijd je onderzoeks- en ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Jouw werk is van groot belang en wij zorgen ervoor dat je dat veilig en verantwoordelijk kunt blijven doen, met respect voor ons milieu. 

Neem contact op

Telefoon: 038-4579056
E-mail: info@adblom.nl