Alles over het Activiteitenbesluit milieubeheer

Alles over het Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds 1 januari 2013 de officiële naam voor het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Dit besluit werd binnen overheidsorganisaties vaak afgekort tot Barim. Het besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer die...
Voorbeelden van gemotiveerd afwijken PGS 15:2016

Voorbeelden van gemotiveerd afwijken PGS 15:2016

In PGS 15:2016 is gemotiveerd afwijken op alle voorschriften mogelijk gemaakt. Dit zijn praktische voorbeelden. In PGS 15:2016 staat in paragraaf 1.5 ‘gemotiveerd afwijken’ hierover het volgende: ‘Voor de toepassing van PGS 15 geldt, naast het...